home

Home

Is het welkom voor nieuwe medewerkers uit het buitenland wel warm genoeg? Voor verschillende medewerkers wel, maar anderen moeten lang wachten op een echt Solis-id. Een tijdelijk id biedt soelaas, maar daar zitten wel haken en ogen aan. Een verandering hangt in de lucht.