José Kamal's picture
José Kamal
José is een student sociologie aan de Universiteit Utrecht. Naast zijn studie, is hij lid van de faculteitsraad Sociale Wetenschappen en actief binnen een politieke partij. Zijn artikelen zijn op persoonlijke titel.