‘Plasterk negeert studerende moeders’

Body: 
Minister Plasterk wil de uitval van studenten terugdringen en de deelname van dertigplussers aan het hoger onderwijs vergroten, maar hij vergeet een belangrijke doelgroep: studerende moeders.

Een gemiste kans, vindt Annemiek de Jong van het Steunpunt Studerende Moeders, want zwangere studenten en studerende moeders lopen tegen allerlei problemen aan die voor studievertraging en uitval zorgen. Of ze beginnen er niet eens aan. “Plasterk is ook minister van emancipatie. Het was een kleine moeite geweest om het onderwerp in zijn strategische agenda aan te snijden.”

Afgelopen mei overhandigde De Jong een rapport met knelpunten en aanbevelingen aan Plasterk. Ze wees bijvoorbeeld op het gebrek aan toegankelijke informatie voor studerende moeders. Die informatie lag inderdaad niet voor het oprapen, moest Plasterk erkennen. Het duurde enkele maanden voordat zijn ministerie op het rapport kon reageren.

Uiteindelijk stelt de minister dat de situatie van studerende moeders wel meevalt, als ze maar maximaal lenen bij de IB-groep en een beroep doen op alle mogelijke afstudeerfondsen en bijzondere bijstand. En ze kunnen beroepsprocedures aanspannen als ze worden afgewezen.

Plasterk leek niet van plan enige orde in de chaos te scheppen. Ook vraagt hij instellingen niet om beleid te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld voor gehandicapte studenten is gebeurd. De verantwoordelijkheid ligt volgens hem bij de instellingen.

Betere voorlichting zou al kunnen helpen om de uitval onder studerende moeders te verlagen. Daarmee krijgen ook de kinderen een zonniger toekomst, denkt De Jong: “Het opleidingsniveau van de ouders is een goede voorspeller voor de schoolcarrière van kinderen.”

Eind januari organiseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg samen met het Steunpunt Studerende Moeders een bijeenkomst voor bestuurders en beleidsmedewerkers over studie, arbeid en zorg.

HOP