Adviesraad: Onderzoek sturen kan niet

Body: 
Minister Hermans heeft geen middelen om rechtstreeksinvloed uit te oefenen op het universitaire onderzoek. Hij kanhoogstens signalen geven, in de hoop dat de universiteiten zichdaar iets van aantrekken.

Dat zegt de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid ineen advies aan het kabinet. De AWT weet niet precies hoe het verdermoet met het wetenschapsbeleid. Oud-minister Ritzen is tweekabinetsperiodes lang op zoek geweest naar methoden om hetuniversitaire onderzoek te sturen. Maar de AWT stelt nu: goedemethoden daarvoor zijn er niet.

De adviesraad vindt dat stelselmatig bekeken moet worden of hetuniversitaire onderzoek beantwoordt aan maatschappelijke behoeften.Maar de universiteiten kunnen niet gedwongen worden zich iets aante trekken van de uitkomsten. Waar Ritzen wilde sturen, moetHermans tevreden zijn met 'signalen' geven, zo luidt hetadvies.

Aan zicht op het maatschappelijk belang van universitaironderzoek ontbreekt het echter nog, schrijft de AWT. Daarom moet ereen instantie komen die bijvoorbeeld aan de hand van jaarverslagenen evaluatierapporten beoordeelt of behoeften van de maatschappijgenoeg aan bod komen.

Daarmee zijn de middelen om onderzoek direct te sturen uitgeput.Want een ander plan van Ritzen, het toewijzen van tientallenmiljoenen aan een klein aantal toponderzoekscholen, vindt de AWTniet voor herhaling vatbaar, en de overheveling van vijfhonderdmiljoen van de universiteiten naar de landelijkeonderzoeksorganisatie NWO is inmiddels van de baan.

De AWT vindt verder dat universiteiten een deel van hun geldmoeten krijgen zonder de plicht er van tevoren plannen of achterafrapporten over te schrijven. Daarmee komt er ruimte voor onderzoekdat zó vernieuwend is dat onderzoekers hun gedachten erover"wellicht niet eens aan het papier durven toe te vertrouwen."

HOP, HO

Zie ook de rubriek Analyse