"Alle vernieuwingsmiljoenen naar vrij onderzoek"

Body: 
De driehonderd miljoen euro extra die het kabinet heeft gereserveerd voor kennis en innovatie moet volledig worden geïnvesteerd in ongebonden, fundamenteel onderzoek. Ook moet er extra geld naar het alfa- en gammaonderwijs.

Dat staat te lezen in een brief die de universiteiten en de wetenschapsorganisaties NWO en KNAW vandaag naar minister Plasterk hebben gestuurd. De vernieuwingsmiljoenen moeten ten goede komen aan onderzoekstalent, de onderzoeksinfrastructuur en aan excellent onderzoek. Anders gezegd: de veni-, vidi-, en vicibeurzen van NWO moeten worden uitgebreid, er moet geld naar topfaciliteiten en er moeten dertig top-onderzoekseenheden komen, onder de gezamenlijke regie van KNAW, NWO en universiteitenkoepel VSNU. Daarmee moet het eenvoudiger worden om Europees onderzoeksgeld te werven.

De universiteiten claimen een deel van het miljard euro extra dat de regering voor onderwijs heeft gereserveerd, om de armlastige opleidingen in de alfa- en gammahoek te versterken. Het zal worden geïnvesteerd in extra docenten, zodat de student-stafratio verbetert.


HOP