Alliantie met Océ levert Debye Instituut twee miljoen op

Body: 
De sectie Grenslaagfysica van het Debye-instituutgaat in opdracht van kopieerapparaten-producent Océ onderzoekdoen naar de eigenschappen van silicium-lagen. Met de strategischealliantie die voor drie jaar is aangegaan, is een bedrag van 2,1miljoen gulden gemoeid.

Alliantie met Océ levert Debye Instituut twee miljoenop

Aanleiding voor het sluiten van de overeenkomst met de Utrechtsegroep vormen de problemen die Océ ondervindt bij hetontwikkelen van een nieuwe technologie voorkleurenkopieerapparaten. Men maakt daarbij gebruik van flinterdunnesilicium-verbindingen van minder dan een halve micrometer, die aaneen groot aantal voorwaarden moeten voldoen. Bij tests merkten deonderzoekers van Océ echter dat sommige eigenschappen van hetmateriaal na verloop van tijd verloren gaan. De Utrechtseonderzoekers is gevraagd om na te gaan waardoor dit verlies wordtveroorzaakt.

Met het geld van Océ zal in Utrecht apparatuur wordengebouwd die vergelijkbaar is met de apparatuur die in de fabriekwordt gebruikt om silicium-lagen te produceren. Door dit'depositieapparaat' aan hun versnellers te koppelen hopen deUtrechtse onderzoekers meer zicht te krijgen op de fundamenteleprocessen die zich afspelen tijdens de vorming van de lagen, endaarmee op de oorzaken van hun gebrek aan stabiliteit.

Behalve voor het Océ-onderzoek zal het depositie-apparaat,dat al langere tijd op de verlanglijst van de grenslaagfysicistond, ook worden ingezet voor ander fundamenteel onderzoek naar deeigenschappen van dunne lagen. Een van de specialismen binnen hetDebye-instituut vormt het onderzoek naar silicium-lagen diegebruikt worden in zonnepanelen.

EH