analyse

Body: 
Is het de jeugd van tegenwoordig, het opwarmende klimaat of de lage klaagdrempel waardoor studenten meer overlast lijken te veroorzaken in Utrecht? Feit is dat de politie de afgelopen maanden vaker moest aanbellen bij studentenhuizen.

Sociaal schuren in de strijd tegen studentenoverlast

Niet alleen Utrecht heeft last van haar studenten. Andere studentensteden hebben ook heel wat te stellen met haar jeugdige inwoners. Groningen is twee jaar geleden een waar offensief begonnen om de twintigers in het gareel te krijgen. Er werden 'studentagenten' aangesteld en de gemeente begon onder de slogan 'Doe normaal, ja' een campagne tegen geluidsoverlast, afval, slordig gestalde fietsen.

Een getergde Groninger erde in de UniversiteitsKrant destijds 'zijn' overlast. Voor incidentele signalen, zo zei hij, zijn studenten minder gevoelig dan voor georganiseerde waarschuwingen waar verschillende buurtbewoners zich achter scharen. Gaat het om eerstejaars dan moeten zij door voortdurend aanspreken "sociaal geschuurd" worden.

In Utrecht wordt er de laatste maanden veel geklaagd over het asociale gedrag van bewoners van studentencomplexen. Het is logisch dat mensen meer last van elkaar hebben met het mooie weer: de ramen staan open en er is meer leven op straat. "Maar overal is dan overlast", zegt Kees van Ginkel van studentenhuisvester SSH terecht. "En om nou te zeggen dat het de jeugd van tegenwoordig is.... Nee. Dan zou ik alle studenten over één kam scheren en dat wil ik niet. Er worden ook genoeg grote feesten gegeven waar het wel goed gaat."

Maar toch, het geluidsvolume neemt toe en de feesten worden massaler. Soms gaat het dan ook goed fout. Zoals de keer dat de politie na klachten bij een feest gaat kijken en tegenover dertig dronken jongeren komt te staan. Niemand is meer aanspreekbaar - de politie beëindigt het feest.

Veel middelen om dit type bewoners tot socialer (feest)gedrag te manen, heeft de SSH niet. Als de politie wordt gebeld, wordt de SSH ook op de hoogte gesteld. "Wat we kunnen doen is waarschuwen en daarna grijpen naar het uiterste middel: het ontbinden van een huurovereenkomst."

Maar om gedrag echt te veranderen ziet de SSH het meeste heil in voorlichten. Bewoners bewust maken dat met een internet-uitnodiging ook mensen komen, die je niet wil hebben en die de feeststemming negatief kunnen beïnvloeden. Bewoners waarschuwen dat buren liever niet uit de slaap gehouden worden, dat geluid ver kan dragen en dat een bierfles die van het balkon wordt gegooid door de versnelling van de zwaartekracht een dodelijk projectiel kan worden. Sociaal schuren dus en hoewel schuren een rotklus is, krijg je door goed schuurwerk wel een mooi eindresultaat. En daar hoopt de SSH dan ook op.

GK, MV