Anesthesie

Body: 
Van de ongeveer 860.000 patiënten die in de jaren 1995 en1996 in Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland werden geopereerd onderverdoving stierven er zo'n 120 mede als gevolg van problemen met deanesthesie. In een kwart van deze gevallen was er sprake vanonvoldoende voorbereiding van de patiënt op de operatie. Datconcludeert Mendi Sesmu Arbous uit een grootschalig onderzoek naarde risico's van anesthesie waarop zij vrijdag 23 oktoberpromoveert. De cijfers van Sesmu Arbous sporen met de landelijkegegevens. Daaruit blijkt dat jaarlijks op 1,3 miljoenanesthesieën 1144 patiënten binnen 24 uur na de operatieoverlijden. In 182 gevallen is de anesthesie één van deoorzaken, in elf gevallen de enig aanwijsbare oorzaak.

In haar proefschrift beveelt de promovenda meer onderzoek aannaar de oorzaken van wat zij een 'kwantitatief substantieel' aantalsterfgevallen noemt. Voor specifieke ingrepen zouden bovendienrisico-profielen moeten worden opgesteld. Als voorbeeld noemt SesmuArbous heupoperaties. Uit haar onderzoek bleek dat van elke 10.000patiënten die een heupoperatie ondergaan, er binnen een etmaalna de ingreep 15 tot 30 overlijden.