Basisbeurs met 120 gulden omhoog

Body: 
Voor het eerst sinds jaren wordt de basisbeurs weerverhoogd. Studenten krijgen er vanaf 1 januari 1999 zo'n 120 guldenper jaar bij, oftewel een tientje per maand.

Met de verhoging lost minister Hermans een oude belofte in, diebegin jaren negentig al is vastgelegd in de wet. Toen werd er flinkbezuinigd op de basisbeurs. Tegelijkertijd werd de hoogte van debasisbeurs tot 1 januari 1999 'bevroren'. Daarna, zo luidde deafspraak, zou de minister weer rekening houden met de inflatie. Endat is wat Hermans nu doet.

Voortaan loopt de hoogte van de basisbeurs weer mee metjaarlijkse indexering. Bedraagt de inflatie bijvoorbeeld tweeprocent, dan wordt de basisbeurs als compensatie voor dezegeldontwaarding met twee procent verhoogd. Deze afspraak levertstudenten komend jaar een tientje per maand op.

De maatregel kost minister Hermans 38 miljoen gulden. Eenuitwonende student krijgt na de jaarwisseling 435 gulden per maand.Toch is dat nog altijd geen vetpot in vergelijking met 1991. Toenkregen uitwonenden nog 570 gulden per maand.

HOP, MtW