Basisbeurs met f. 9 verhoogd

Body: 
De basisbeurs gaat met negen gulden omhoog. De aanpassing isbedoeld als compensatie voor de inflatie. Tegelijk heeft ministerHermans ook de rente op studieleningen verhoogd. Na dejaarwisseling bedraagt de rente op studieleningen 5,92 procent, eenverhoging van 1,03 procent. De rente op leningen die vóór1992 zijn verstrekt, komt op 4,27 procent. Tot nu toe werd daar3,24 procent voor gerekend. De aanpassingen hebben te maken met degewijzigde tarieven die de Nederlandse staat zelf moet betalen voorleningen op de kapitaalmarkt. Minister Hermans heeft ook de hoogtevan de basisbeurs bijgesteld. Zowel kamerbewoners als thuiswonendegaan er negen gulden en een cent op vooruit. Studenten op kamerskrijgen 444,25 gulden. Wie nog bij zijn ouders woont, ontvangtvoortaan 144,25.