Beloning

Body: 
De Hogeschool IJsselland in Deventer doet sinds kort aanprestatiebeloning. Eerstejaars van de opleiding FacilitaireDienstverlening kunnen 300 gulden aan studieboeken en syllabikrijgen, als zij binnen een jaar hun propedeuse halen. En de tweebeste studenten van de opleiding verdienen een geheel verzorgdetrip naar Glasgow in het jaar 2000. Daar vindt dan een congres overfacilitaire dienstverlening plaats. De prestatiebeloning is eenreactie op het strakke regime van de studiefinanciering, aldus eenwoordvoerder van IJselland. De studentenbonden ISO en LSVb staan erpositief tegenover. Al waarschuwt ISO voor het geven cadeau's dieniets met de studie te maken hebben en denkt de LSVB dat het geldbeter gebruikt kan worden voor het verbeteren van hetonderwijs.