Bjorn Schrijver, vierde jaar economische & historische studies

Body: 
"Ik ben begonnen met economie in Rotterdam, maar dat eerste jaarwas alleen maar wiskunde en statistiek. Ik miste de theorie. Nukwam dat later in de studie wel aan de orde, maar daar wilde ikniet op wachten. Toen ging ik nadenken over wat ik dan zou gaanstuderen. Ik vind eigenlijk alles wel leuk en interessant.Geschiedenis is zo'n brede studie. Dat gaat over politiek,sociologie, cultuur en je kan na de propedeuse een economischerichting op. Ik had ook rechten als basis kunnen kiezen en dan deeconomie kant op, maar dan moet je het eerste jaar weer blokken. Ikwilde nu wel eens leren verbanden te leggen. Tijd hebben om telezen. Het is toch algemene ontwikkeling.

Bjorn Schrijver, vierde jaar economische & historischestudies

"Er zijn drie soorten vakken: de pure geschiedenisvakken, die jein je propedeuse jaar krijgt; de economische vakken in het eerstedoctoraal jaar én geïntegreerde vakken als europeseeconomie of de industriële revolutie. De verhoudingen zijnongeveer veertig procent geschiedenis, veertig procent economie entwintig procent geïntegreerde vakken. Maar als je een stukmoet schrijven voor een vak als historische ambachten, dan kan jedat zelf economisch benaderen. Je eigen inbreng is vrij groot. Enja, het zijn toch vrij jonge studies. De vakken lijken elkaar op tevolgen zonder samenhang. Dan raakt de integratie op de achtergrond.Maar dat wordt steeds beter. Je moet ook zelf de link kunnenleggen.

"Economische en historische studies is de kleinste vakgroep vande Letterenfaculteit, daarom kopen wij ook economische vakken bijrechten in. De vakgroep zelf geeft één of twee kleinevakken aan de studenten van de andere faculteiten met economischestudies. Uit mijn jaar kozen zeven mensen voor economische enhistorische studies. Totaal zullen het iets van dertig, veertigmensen zijn.

"Wat je er mee kan worden is niet helemaal duidelijk omdat ernog niet zoveel mensen afgestudeerd zijn. Je kunt op vacaturesreageren voor algemeen economen. Dat komt redelijk overeen, alleenis mijn studie veel maatschappelijker gericht. Ik denk zelf aanministeries of als algemeen trainee, een startersbaan.

"Het grote voordeel van deze studie is dat je niet beperkt wordtin je keuze: je bent niet zo gespecialiseerd als bedrijfseconomenbijvoorbeeld. Je hebt veel meer mogelijkheden. Geschiedenis is debasis van je denkpatroon, en economie geeft er een speciaal aspectaan."

KvA