Club

Body: 
Helios, de dit jaar opgerichte 'faculty club' voor medewerkersen alumni van de Utrechtse universiteit, opent op 7 december haardeuren. Tot en met 23 december is de club op weekdagen van vier totacht open voor leden en belangstellenden, die de ruimten voorlopigoverigens nog via het Academiegebouw moeten betreden. Gastheer inHelios wordt Joep Boonenkamp, die de afgelopen acht jaar indezelfde functie werkzaam was in Museum Van Speelklok totPierement. Inmiddels hebben zich zo'n 450 medewerkers als lid vanHelios aangemeld. Volgens voorzitter prof.dr. P. B"r is er sprakevan een redelijk evenwichtige verdeling over faculteiten endiensten met een licht accent op medici en diergeneeskundigen.