Column

Body: 
In het oneindige laagland van de Uithof werken architecten metinteressante experimenten. Dit in tegenstelling tot de binnenstad,waar alleen maar universiteitsgebouwen staan van minstenséén eeuw oud en waar niks nieuws te beleven valt.Poldermodel

Het hoogste gebouw en een van de eerste experimenten, vroegerTrans 2 en tegenwoordig de W.C. van Unnikgebouw geheten, isomgekeerd gebouwd. Eerst is, op de begane grond, de twintigsteverdieping neergezet, vervolgens hebben stevige bouwvakkers de heleverdieping opgekrikt en zijn één voor één deandere verdiepingen er onder geschoven. Je vraag je af hoe ze zo'ngebouw straks gaan afbreken (wat toch al meer dan tien jaar debedoeling is).

In het modern functionele Educatorium, ontworpen door de oma vanRem Koolhaas, is men er in geslaagd de akoestiek van een zwembadnauwkeurig over te brengen naar de kantine. Ik probeer daar altijdmijn adem in te houden om te zien of ik het nog vol zou houden:zeven meter onder water te zwemmen.

Omdat er wel eens gebouwen voor niks zijn neergezet, zoals hetTandheelkundegebouw (toen dat af was ging tandheelkunde naarGroningen) werken architecten, in navolging van economen, steedsmeer met modellen. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan zijn demodellen van een witte kubus in de polder van de Uithof.

De bouwmeesters begonnen klein: met de Pizzeria Tricolore. Eenpoldermodel van schaal 1 op 20. De rijen hongerige wachtenden in deregen, niet gewend aan een zo goede kwaliteit lunch, gaven aan datdit gebouw wellicht wat aan de kleine kant was. Dit heeft dearchitecten doen besluiten een groter model te bouwen: de Pelikaan.Ook dit gebouw bleek zeer nuttig, want een hele hoop studentenhoefde niet meer naar De Bilt voor college en docenten verleerdenniet hoe ze krijtjes moesten gebruiken omdat de overheadprojectorte geavanceerd was om naar behoren te werken.

De hogeschool heeft zich laten inspireren door dit succes. Omniet onder te doen voor de status van de universiteit hebben zij dekubus nog wat uitvergroot en een reusachtige witte wand neergezetnaast de Pelikaan.

Dat kon de universiteit natuurlijk niet op zich laten zitten.Vandaar dat in plaats van de Pelikaan een nieuwe bibliotheek komt.Een hele grote witte kubus, want een universiteit heeft heel veelboeken. Ongetwijfeld krijgt dit experiment in het volgendemillennium een vervolg in een nog veel groter poldermodel.

Helaas werk ik tegenwoordig in de binnenstad.

Peter Westerhof }\4 P