de kwestie

Body: 
Studentenpsychologen hebben het drukker dan ooit. Toch vermoeden zij niet dat de psychische gezondheid van studenten achteruit gaat, zoals het Algemeen Dagblad afgelopen maandag meldde.

De psyche van de student gaat niet achteruit

Volgens het AD is de hulpvraag van studenten de afgelopen jaren flink gestegen. Op sommige instellingen zou de toename zelfs twintig procent zijn. Per instelling bezoeken zo'n tweehonderd à zevenhonderd

studenten wel eens de studentenpsycholoog.

Ook in Utrecht is er sprake van een toename. In dit academisch jaar hebben zich tot nu toe 691 studenten aangemeld, tegen 650 studenten het hele academisch jaar daarvoor. "Er is inderdaad sprake van een toename", zegt hoofd studentenpsycholoog Jeanette van Rees van de Universiteit Utrecht, "maar deze is niet schrikbarend hoog. Redenen voor deze toename zijn bijvoorbeeld dat er meer studenten komen studeren en dat steeds meer internationale studenten ons weten te vinden. En vergeet niet de nieuwe maatregelen zoals het bindend studieadvies, waardoor studenten eerder in de knel kunnen komen."

Ton Boekhorst, voorzitter van de landelijke werkgroep studentenpsychologen, heeft nog een andere verklaring: "Studentenpsychologen begeleiden bijvoorbeeld groepen studenten die door faalangst en uitstelgedrag moeite hebben met afstuderen of bang zijn voor het leven na de bul. Zulke groepen waren er eerst niet, dus kon niemand er gebruik van maken."

Het RTL Nieuws is bezig met een uitgebreid landelijk onderzoek naar studentenpsychologen, waar ook de UU aan meewerkt. Van Rees: "Daarom had ik niet verwacht dat het AD ook zo groot zou uitpakken over dit onderwerp. Waarschijnlijk is de aandacht voor de psyche van studenten vergroot door het drama op Virginia Tech University". Van Rees werd maandag platgebeld door verschillende media naar aanleiding van de berichtgeving in het AD. "Het ligt veel genuanceerder dan wat er in het artikel staat. We merken niet dat de psychische gezondheid van studenten achteruit gaat. Deze mening wordt overigens gedragen door de hele landelijke werkgroep studentenpsychologen."