de kwestie

Body: 
Voor de twaalf personeelszetels in de Universiteitsraad hebben zich liefst twintig kandidaten gemeld. De deelname van de acht kandidaten van de lijst-Duurzaam heeft echter aan een zijden draad gehangen.

Crisis rond lijst-Duurzaam

De opwinding was groot begin maart. Bij het sluiten van de kandidaatstelling bleek zittend U-raadslid Wouter Mulders ten onrechte te zijn aangemeld in het kiesdistrict wetenschappelijk personeel b├Ęta/medisch. Weliswaar is Mulders managing director van het onderwijsinstituut van Scheikunde en zit hij uit dien hoofde al twee jaar op een wp-zetel in de raad, maar officieel behoort hij tot het ondersteunend en beheerspersoneel (obp). Het Centraal Stembureau (CSB) in nieuwe samenstelling was onverbiddelijk en wees de kandidatuur van Mulders af.

Dat besluit leidde tot grote woede bij lijsttrekker Hans van Leeuwen, die zelfs even overwoog om zijn hele lijst terug te trekken. In plaats daarvan heeft hij nu verzocht om een extra vergadering van de Universiteitsraad, die binnenkort zal plaatsvinden. Van Leeuwen: "Het is niet alleen de geringe souplesse en het in mijn ogen slechte functioneren van het Centraal Stembureau die me dwars zit, maar ook het feit dat niemand in en rond de Universiteitsraad zich hard voor ons heeft gemaakt. Formeel hebben wij inderdaad een fout gemaakt, maar in het belang van de medezeggenschap had ik toch op wat meer medewerking gerekend."

Mulders, die zich inmiddels heeft neergelegd bij het onvermijdelijke, reageert laconiek. "Het gaat niet om mij persoonlijk, maar het is natuurlijk wel stom van de universiteit om, waar er toch al zo weinig interesse is voor de medezeggenschap, de regels zo streng te hanteren." Volgens Anneloes van den Ende, die als lid van het CSB verantwoordelijk was voor de beslissing, had het Centraal Stembureau gezien het nieuwe kiesreglement en het uitblijven van herstel gedurende de herstelperiode echter onmogelijk een ander oordeel kunnen vellen.