de kwestie

Body: 
Universiteiten willen niet opdraaien voor de kosten van de beurzen die studenten straks mee mogen nemen naar het buitenland. Want dan dreigt eenrichtingsverkeer en dat is slecht voor de kenniseconomie.

'Bruins jaagt talent weg'

De Nederlandse universiteiten toonden zich deze week 'verheugd' over de kansen die staatssecretaris Bruins studenten met zijn plan biedt. De mededeling van het ministerie dat er geen compensatie te verwachten is voor het dalende aantal studenten dat de maatregel tot gevolg kan hebben, viel echter niet in goede aarde.

Met minder inkomsten hebben universiteiten immers ook minder mogelijkheden om aantrekkelijk te zijn voor talentvolle buitenlandse studenten, betoogde voorzitter d'Hondt van universiteitenvereniging VSNU deze week. "Het zou onverstandig zijn alleen subsidie te geven op de export van onze studenten. Dan jaag je talent weg."

De Utrechtse collegevoorzitter Van Rooy wees er bovendien op dat andere landen studenten geen geld meegeven aan hun vertrekkende studenten. "Onze overheid zou erop moeten aandringen dat ook in andere landen het sociale leenstelsel voor dit doel mag worden ingezet."

Echt veel kans lijkt de universitaire lobby echter niet te maken. Bruins mag rekenen op een breed politiek draagvlak voor zijn internationaliseringsagenda, zeker nu de jongste cijfers laten zien dat Nederland bijna driemaal zoveel studenten ontvangt dan uitzendt.

Verder hebben de universiteiten vorig jaar al voor elkaar gekregen dat de zogenaamde Raulin-vergoeding waarmee studenten uit de EU een deel van de Nederlandse studiekosten betalen behouden bleef, tegen de zin van toenmalig staatssecretaris Rutte. Ook hebben de opeenvolgende bewindslieden de Tweede Kamer de afgelopen jaren herhaaldelijk bezworen dat zij hun uiterste best hebben gedaan, maar dat de materie te complex is om in EU-verband tot afspraken te komen over financiƫle steun voor studenten die over de grenzen kijken.

Er lijkt de universiteiten niets anders te resten dan zich gesteund te voelen door het goede nieuws dat de internationale onderwijsmarkt volgens internationaliseringsorganisatie Nuffic de komende jaren telkens met tien procent groeit.