de kwestie

Body: 
De Universiteitsraad overweegt om er in een motie op aan te dringen dat duurzaamheid en milieuzorg worden opgenomen in het Strategisch Plan. Het college van bestuur is niet enthousiast.

Hoe hoog hijs je het vlaggetje Duurzaamheid?

Getuige onder meer een verklaring uit 2002, waarin milieuzorg wordt genoemd als integraal onderdeel van het gevoerde beleid, heeft de Universiteit Utrecht duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Merkwaardig dan ook, vond de werkgroep Duurzaamheid van de U-raad, dat duurzaamheid en milieuzorg volledig ontbreken in het Strategisch Plan van de UU.

Eind vorig jaar vroeg de raad het college om duurzaamheid in dat plan op te nemen, maar uit de onlangs verschenen reactie spreekt geen groot enthousiasme. In een commissievergadering maakte collegelid Hans Amman vorige week duidelijk dat het openbreken van het huidige plan, gezien de looptijd tot 2009, geen optie is. Maar ook in het nieuwe plan zal duurzaamheid wat hem betreft geen prominente plaats krijgen.

"Het is voor ons geen punt van discussie dat duurzaamheid belangrijk is", aldus Amman."Kijk maar naar ons actieve milieubeleid. Maar de vraag is of het thuishoort in het Strategisch Plan. Daarin nemen we zaken op die specifiek zijn voor onze universiteit en die nauw samenhangen met onze core business, onderwijs en onderzoek. Daarmee willen we ons in de etalage zetten."

Voor de raadsleden was dat antwoord onvoldoende. "Wij willen dat het college duidelijk maakt dat de UU duurzaamheid hoog in het vaandel voert", zei studente Sorina Kramps, maar Amman hield voet bij stuk. "Inhoudelijk is er weinig verschil tussen ons. De discussie gaat over de vraag hoe hoog je het vlaggetje van duurzaamheid hijst. Daar kunnen we het later dit jaar uitgebreid over hebben."

Afgelopen maandag reageerde de raad teleurgesteld op dit standpunt. Overwogen wordt om op 19 februari per motie aan te dringen op uitvoering van het eerder gedane verzoek.