Duurzaamheid krijgt plaats in Strategisch Plan

Body: 
In het nieuwe Strategisch Plan zal helder worden omschreven wat het beleid van de Universiteit Utrecht is ten aanzien van duurzaamheid en milieuzorg. Die toezegging deed het college van bestuur maandag aan de Universiteitsraad.

De nu gemaakte afspraak is uitvloeisel van een notitie waarin de werkgroep Duurzaamheid van de U-raad in december 2006 aandrong op meer aandacht voor milieuzorg. In 2002 had het toenmalige college van bestuur milieuzorg nog een ‘integraal onderdeel van het gevoerde beleid’ genoemd. In dat licht is het merkwaardig dat duurzaamheid en milieuzorg nu volledig ontbreken in het Strategisch Plan van de UU, aldus de notitie.

Omdat collegelid Hans Amman in een commissie van de Universiteitsraad een paar weken geleden nogal terughoudend op het voorstel had gereageerd, herhaalde de werkgroep haar vraag nu in de vorm van een officieel, door de volledige Universiteitsraad ondersteund verzoek. Collegevoorzitter Yvonne van Rooy zegde daarop toe dat komend voorjaar bij de voorbereiding van het Strategisch Plan 2009-2013 ook ruim aandacht zal worden besteed aan duurzaamheid en milieuzorg.

EH