Een op de acht universitaire medewerkers geïntimideerd

Body: 
Dertien procent van de personeelsleden van Nederlandse universiteiten had vorig jaar te maken met intimidatie door collega's of leidinggevenden. Dat blijkt uit een vorige maand gepubliceerd onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder duizenden werknemers in veertien overheidssectoren.

Het grootst is het probleem aan hogescholen en bij de politie, waar twintig procent van het personeel het afgelopen jaar minstens één keer is geïntimideerd door collega's of leidinggevenden. Bij onderzoeksinstellingen overkwam dit zestien procent van het personeel en in het basisonderwijs tien procent.

Ook met verbale agressie door chefs en collega’s werd vorig jaar één op de vijf hbo-medewerkers geconfronteerd. Bij de universiteiten geldt dit voor elf procent van de geënquêteerden, bij de onderzoeksinstellingen en het voortgezet onderwijs voor zeventien procent. Wat verbale agressie betreft deelt het hbo de koppositie met Defensie.

De Algemene Onderwijsbond noemt het opmerkelijk dat het hbo-personeel qua 'interne agressie' hoger scoort dan politieagenten en ambtenaren van defensie. "Deze 'uniformberoepen' maken immers deel uit van zeer hiërarchische organisaties terwijl het onderwijs geldt als een werkplek met veel professionele vrijheid."


HOP