Extra prijzen voor 'Kopzorg'-wedstrijd

Body: 
Het college van bestuur heeft twee extra prijzen -van 2000 en 5000 gulden - ingezet voor het project 'Geen Kopzorgenover Morgen'. Bij dit project gaan universitaire studentenantwoorden geven op vragen die middelbare scholieren bedacht hebbenover een 'duurzame toekomst'.

"Wij zijn ervan overtuigd dat ook, misschien wel juist,Utrechtse studenten de kennis en de creativiteit bezitten omoplossingen te bedenken voor de kopzorgen", schrijft het Utrechtscollege van bestuur in een brief aan de studie- enstudentenverenigingen.

'Geen Kopzorgen over Morgen' is een project ter gelegenheid vanhet honderdjarig bestaan van het college van rectores magnifici.Onderzoeksbureau NIPO heeft VWO'ers gevraagd naar de problemen van2015 (mobiliteit, gezondheidszorg, vergrijzing), WO-studentenkunnen nu in groepsverband of individueel oplossingen aanreiken.Daarmee maken de deelnemende studenten kans op prijzen van 5000 tot20.000 gulden.

Het Utrechts college doet daar nu nog eens prijs van 2000 guldenbovenop voor één van de Utrechtse inzendingen die door denationale jury wordt geaccepteerd, én een prijs van 5000gulden voor een prijswinnaar uit Utrecht. "Om de inzet van deUtrechtse studenten te stimuleren en te waarderen", aldus demotivatie van het college voor deze extraatjes. Eerder al loofdenook de universiteiten van Twente en Delft extra prijzen uit aanstudenten van die instellingen.

Deelnemende studenten moeten hun werkzaamheden vóór 31oktober afgerond hebben. De prijsuitreiking door minister Hermansis op 17 december in De Doelen in Rotterdam. Juryleden zijn ondermeer Rabobank-directeur H. Smits, Volkskrant-hoofdredacteur P.Broertjes en cabaretier Freek de Jonge. Onderzoeksorganisatie NWOheeft geld beschikbaar gesteld om één van de genomineerdeoplossingen te laten uitwerken in een proefschrift.

AH