Faculty club 'Helios' geen hooglerarensociëteit

Body: 
Alle medewerkers van de universiteit kunnen lidworden van de faculty club die nog dit jaar haar deuren hoopt teopenen. Dat blijkt uit de eerste nieuwsbrief die deze week isverstuurd naar vierhonderd belangstellenden. Als naam voor de clubis gekozen voor Helios, het Griekse woord voor zon.

Met het verschijnen van de nieuwsbrief maakt het bestuur van defaculty club duidelijk dat nu alle hindernissen zijn genomen en datniets de opening van de nieuwe sociëteit meer in de weg staat.Doel van de club, die wordt gevestigd in de Middeleeuwse woontorenachter het Academiegebouw op het Domplein, is om eenontmoetingsplaats te creëren voor zowel medewerkers en hunrelaties als emeriti en alumni van de universiteit. Ook aio's enoio's zijn welkom. Zij kunnen in Helios, tegen betaling vanhonderdvijftig gulden per jaar, straks niet alleen lunchen endineren, maar ook vergaderingen houden, lezingen bijwonen of eenpotje biljarten. In de weekends kunnen leden de ruimte afhuren voorrecepties of diners.

In de nieuwsbrief maakt voorzitter prof. dr Dop B"r voor eens envoor altijd een einde aan de 'hardnekkige mythe' dat de facultyclub alleen bestemd zou zijn voor een select clubje hoogleraren."Iedere universitaire medewerker kan lid worden. Elders is datmeestal niet zo; daar kunnen alleen 'academics' lid worden. Onzeclub is voor iedereen! We hopen op een diverse ledengroep uit allegeledingen, van alle faculteiten, diensten en instituten, van jongtot oud."

EH