Freudenthal Instituut wil naar Bestuursgebouw

Body: 
Het Freudenthal Instituut van de faculteit Wiskundeen Informatica studeert op een mogelijke verhuizing uit Overvechtnaar het Bestuursgebouw in de Uithof. In dat geval opteren dewiskunde-didactici, samen met het Instituut voor deLerarenopleiding IVLOS en de faculteit Wijsbegeerte, voor een eigeningang tegenover het voormalige OMI.

Het vinden van een nieuwe vestigingsplaats voor het FreudentalInstituut is urgent omdat de huur van het huidige pand aan de

Tiberdreef binnenkort afloopt. Vorig jaar om deze tijd zou hetInstituut, dat wereldwijd faam geniet vanwege zijn revolutionaireaanpak van het wiskundeonderwijs, zich vestigen in het nieuweMinnaertgebouw. Tot ontzetting van de didactici ging die verhuizingechter op het nippertje niet door. Terwijl de verhuisdozen al klaarstonden, kregen de medewerkers te horen dat hun ruimte in hetMinnaertgebouw opeens door het college van bestuur beschikbaar wasgesteld aan het pas opgerichte 'Institute of Advanced Studies' vande faculteit Natuur- en Sterrenkunde. Reden voor deze actie was hetvoorkomen van een dreigend vertrek van toponderzoeker prof. dr. E.Verlinde (zie U-blad van 8 oktober) naar Princeton.

De plannen van het Freudenthal Instituut sluiten goed aan bij allanger levende wensen in de faculteit Wijsbegeerte. Die faculteitis gevestigd in één lange gang op de vierde verdiepingvan het Bestuursgebouw, en mist in die kantoorachtige omgevingruimtes waar studenten en staf elkaar kunnen ontmoeten. In eenrecente notitie wordt bovendien gepleit voor meer zichtbaarheid inhet anonieme Bestuursgebouw. Juist een kleine faculteit alsWijsbegeerte heeft behoefte aan een 'eigen voordeur in hetuniversitaire dorp', aldus de notitie.

Hoewel de gesprekken tussen de drie betrokkenen nog in eenuiterst oriënterend stadium zijn, werd in de faculteitsraadWijsbegeerte deze week al gefilosofeerd over een mogelijketweedeling van het Bestuursgebouw. De bestuursdiensten zouden zichdan concentreren in het deel rond de hoofdingang, terwijl de drieandere bewoners in de westelijke vleugel mogelijk elk een eigen'Instituut' zouden kunnen inrichten met wellicht een gezamenlijkeentree tegenover het voormalige OMI.

EH