Geen economiestudenten in nieuwe Reboraad

Body: 
De drie studentzetels in de faculteitsraad van de Rebofaculteit (Recht, Economie, Bestuurs- en Organisatiewetenschap) blijven komend studiejaar leeg, omdat de studenten hun kandidatenlijst te laat hebben ingeleverd.

Volgens een woordvoerder van studievereniging ECU’92 is de vertraging het gevolg van een vergissing van het voor de kandidaatstelling verantwoordelijke bestuurslid. In plaats van uit te gaan van de uiterste inleverdatum had hij gerekend met de datum waarop nog wijzigingen in de kandidatenlijst konden worden aangebracht. Gevolg was een vertraging van elf dagen. Dat was een zo grote overschrijding van de termijn dat de facultaire kiescommissie de kandidatenlijst, die verder volledig in orde was, niet kon accepteren.

In de deze week gehouden vergadering van de faculteitsraad vroegen de aanwezige studenten of in dit uitzonderlijke geval geen clementie mogelijk was. Hoe spijtig hij de situatie ook zei te vinden, decaan Dorresteijn maakte echter duidelijk geen precedent te willen scheppen door de kiescommissie te adviseren om in dit speciale geval af te wijken van de procedure.

Gevolg is dat de Reboraad volgend studiejaar zal bestaan uit twaalf personeelsleden en negen studenten (zes van Rechtsgeleerdheid en drie van Bestuurs- en Organisatiewetenschap). Omdat zich op de andere lijsten evenveel kandidaten hebben gemeld als er zetels zijn, zullen in mei in de Rebofaculteit geen verkiezingen plaatsvinden.

EH