Gezocht studentlid voor redactieraad Ublad

Body: 
De Redactieraad van de Dienst Utrechts Universiteitsblad toetsthet door de hoofdredacteur gevoerde redactionele beleid aan de handvan bladformule en gangbare journalistieke normen.

Het college van bestuur is op zoek naar een STUDENTLID, waarvankennis van de Utrechtse universitaire verhoudingen en affiniteitmet het journalistieke bedrijf verwacht wordt.

De redactieraad bestaat uit zeven personen (drie personeelsledenUU, twee externe leden en twee studenten). Hij vergadert minimaaldrie keer per jaar.

Belangstellenden worden uitgenodigd om zich uiterlijk op 6 maart2000 per motivatie-brief te melden bij de directeur UniversitairStrategisch Programma-Communicatie, dr. Joop Kessels(Bestuursgebouw, Heidelberglaan 6, 3584 CS Utrecht).