Groen licht voor ICT-reorganisatie

Body: 
Het college van bestuur mag beginnen met de vorming van een universiteitsbreed servicecentrum voor de basisdienstverlening op het gebied van de ICT. Maandag 19 februari stemde de Universiteitsraad in met het uitvoeringsplan voor de reorganisatie.

Aan haar instemming verbond de raad twee voorwaarden, die door het college van bestuur na een lange discussie werden omgezet in toezeggingen. In de eerste plaats zal het college de raad elk half jaar informeren over de voortgang van de reorganisatie. In die rapportage moet zowel verslag worden gedaan van de op dat moment bereikte kwaliteitsverbetering van de dienstverlening als van de behaalde bezuiniging. Ook deed het college de toezegging dat bij de ICT-reorganisatie slechts acht personeelsleden van de faculteit Bètawetenschappen betrokken zullen zijn.

Die laatste toezegging volgde op een lange en verwarde discussie over de bijdrage van de bèta’s aan de voorgenomen bezuiniging. Waar aanvankelijk in het reorganisatieplan was uitgegaan van een structurele bezuiniging van drie miljoen euro dankzij een reductie van ruim dertig voltijdsplaatsen, leek die reductie in de jongste versie van het plan opeens beperkt te zullen blijven tot nog geen tien plaatsen. Volgens collegelid Hans Amman was dat echter maar schijn, omdat met de Bètafaculteit was afgesproken dat de resterende 21fte bezuiniging in die faculteit gevonden zullen worden.

Bij de raad wekte die mededeling verbazing, omdat bij de inmiddels afgeronde reorganisatie van de bedrijfsvoering in de Bètafaculteit maar een klein aantal ICT-plaatsen in het geding zijn. Maar Amman bezwoer de raadsleden dat er geen reden voor ongerustheid was en dat de bezuiniging van drie miljoen zeker gehaald zal worden. Om verdere verwarring te voorkomen, besloot de raad om in te stemmen met het uitvoeringsplan, mits de afspraken met de bèta’s daar expliciet buiten zullen worden gehouden.

Nu de discussie in de U-raad is afgerond, kan directeur Richard Rhemrev gaan werken aan de inrichting van het nieuwe servicecentrum, dat zijn hoofdvestiging op termijn in Centrumgebouw Noord zal krijgen. Volgens de planning zal in de eerste twee weken van maart het personeelsplan worden opgesteld, waarna gesprekken met alle medewerkers zullen volgen. Op 1 juni moet de plaatsing van medewerkers in het nieuwe centrum een feit zijn.

EH