Het geneesmiddel in 2025

Body: 
Zesdejaars student Farmacie Stefan Faas (23) is eenvan de drie genomineerden voor de Studenten Essaywedstrijd vanOrganon. Tijdens een congres van de geneesmiddelenfabrikant,komende donderdag in Den Haag, zal bekend worden gemaakt welkestudent het beste essay schreef over het thema: 'De rol van hetgeneesmiddel in het jaar 2025'. De winnaar ontvangt 7500gulden.

Stefan Faas zat vorige week maandag in Parijs toen hij van zijnouders te horen kreeg dat zijn essay 'De farmaceutische industriemoet zich bezinnen' genomineerd was. Verbaasd was Faas 'maar tot opzeker hoogte'. Schrijven is iets dat de voormalighockey-verslaggever van het Leids Dagblad altijd graag gedaanheeft. "Bovendien heb ik als farmacie student natuurlijk wel eenvisie op de ontwikkelingen in de geneesmiddelenbranche."

In zijn essay schetst Faas een trend naar standaardisatie vangeneesmiddelen. "Nu kan een arts nog zelf beslissen wat hij eenpatiënt voorschrijft.", legt hij uit. "Straks zal steeds meerdoor de overheid worden bepaald welk geneesmiddel bij welke kwaalhoort. In veel gevallen zal dan gekozen worden voor de goedkoopstebehandeling."

Faas spreekt de verwachting uit dat de innoverendefarmaceutische industrieën met hun hoge ontwikkelkosten weleens de dupe kunnen worden van deze tendens. Hij doet dezeondernemingen daarom enkele suggesties aan de hand. Zo zougeïnvesteerd moeten worden in technologische vernieuwingen.Als voorbeeld geeft Faas de verdere ontwikkeling van gen-therapie."De traditionele geneesmiddelen werken over het algemeensymptomatisch. Nu komen er mogelijkheden om mensen daadwerkelijk tegenezen. Dat is een belangrijke meerwaarde."

Daarnaast denkt Faas dat de industrieën hun oor meer teluister zullen moeten leggen bij de patiënten. "De vraag naargeneesmiddelen op plantaardige basis zal bijvoorbeeld toenemen.Veel consumenten hebben een afkeer van de nieuwe kunstmatigebehandelingen. Fyto-therapie lijkt daarom de toekomst tehebben."

De bezoekers van het Organon-congres zullen donderdag een kortpersoonlijk video-portret voorgeschoteld krijgen van degenomineerden. Faas is gefilmd in 't Wentgebouw, in de squashzaalbij Kampong en op zijn kamer. Daarna zullen de drie essays wordenbesproken en beoordeeld door enkele kopstukken uit de politiek,gezondheidszorg en maatschappij. Minister Borst van Volksgezondheidis een van de aanwezigen.

XB