'Het voelde vanzelfsprekend om achter dat spreekgestoelte te staan'

Body: 
Studenten 'spelen' Tweede Kamer

"Mevrouw de voorzitter. Wij zijn pragmatisch en luisteren naar het volk." Aan het woord Kamerlid-voor-één-dag Tim Siegenbeek van Heulekom. De Utrechter debatteert vandaag met zijn studentcollega's in de Tweede Kamer.

Op het eerste gezicht lijkt het een dag als alle andere in de Tweede Kamer. Veel van de blauwe stoeltjes blijven leeg en erzitten slechts enkele ministers in hun hokje. Kamerleden lopen in en uit, briefjes worden heen en weer gezonden en fractieleden overleggen zachtjes met elkaar. Af en toe trekt er iemand de stoute schoenen aan en stapt op de interruptiemicrofoon af. Alleen de wetbundels die geraadpleegd worden en natuurlijk de jeugdigheid der aanwezigen doet vermoeden dat dit niet de echte Tweede Kamerleden zijn, maar rechtenstudenten van verschillende universiteiten die vandaag met elkaar in debat gaan.

Studentdelegaties van negen universiteiten zijn afgelopen vrijdag naar Den Haag gekomen om met elkaar te debatteren over een nieuwe procedure om de grondwet te wijzigen. Samen vormen zij het Studentenparlement. Elke universiteit heeft een politieke stroming toegewezen gekregen en moet binnen die stroming een oordeel vellen over het wetsvoorstel van de regering die bestaat uit docenten. Een jury zal aan het eind van de dag een prijs uitreiken aan de fractie die het beste debatteert.

Achter het spreekgestoelte staat Tim van de zeskoppige Utrechtse fractie Pragmatisch Nederland. Coalitiepartner van de regering - maar het toch niet helemaal eens met het ingediende voorstel. "De grondwet in Nederland is verworden tot een inspiratieloos document. Onze fractie vindt het noodzakelijk en pragmatisch om het volk de mogelijkheid te bieden zich uit te spreken over wijzigingen van haar grondwet."

Dat vindt de regering echter niet. In hun wetsvoorstel stellen de bewindslieden voor om niet meer te wachten tot de Tweede Kamer ontbonden wordt voordat de grondwet gewijzigd kan worden. Pragmatisch Nederland is het daar mee eens maar wil ook een mogelijkheid tot volksraadpleging opnemen in de wet. Samen met een paar andere fracties heeft de UU-fractie een amendement opgesteld waarin het voorstel van de regering aangepast wordt met de optie om de tweede lezing te vervangen door een referendum.

Terwijl Tim zijn voorstel verdedigt, komt er iemand op de interruptiemicrofoon af. Het is een jongen met krulletjeshaar van de Liberale Fractie uit Nijmegen. "In uw verslag wilde u vanalles: een handtekeningendrempel van 1%, dat is 0,5% geworden. U wilde dat die handtekeningendrempel na honderd dagen behaald zou worden, dat zijn er 240 geworden. U hebt alles waar u voor stond opgegeven in uw amendement." Dat laat Tim niet op zich zitten: "Wij zijn pragmatisch. Die verschillen van ons allereerste conceptverslag met wat er nu ligt, zijn het resultaat van overleg." De jongen moppert: "Dit is niet pragmatisch, dit is dramatisch." "Dat is uw mening." De strijd is gestreden, Tim kan weer verder met zijn speech.

Maar er zijn meer kapers op de kust. De Amsterdamse Griffioen-fractie heeft ook nog wat op te merken. "Bij echt belangrijke beslissingen moet u de verantwoordelijkheid niet op de burger afschuiven." Ook dat is een eitje voor Tim: "Het volk moet de mogelijkheid krijgen zich hierover uit te spreken."

Na Tims betoog zit de eerste termijn erop en is er pauze. Tijd om te overleggen en frustraties te uiten over de andere fracties. Utrechts fractievoorzitter Vincent Pluijmers vindt de interruptie van de Liberale Fractie maar niets: "Wat die jongen deed, is gewoon interrumperen om het interrumperen. Hij heeft alleen naar cijfers gekeken terwijl het daar niet om gaat." Tim is tevreden over zijn speech: "Het voelde erg vanzelfsprekend om achter dat spreekgestoelte te staan."

Na de pauze mag de regering reageren op de fracties. Koppig blijven de bewindslieden vasthouden aan hun eigen wetsvoorstel. De tweede termijn waarin de fracties spreken en het daaropvolgende debat met de regering kan daar niets aan veranderen. De kamer neemt het amendement van Pragmatisch Nederland aan, maar de regering houdt voet bij stuk en trekt het wetsvoorstel in. In de echte wereld zou dit tot een kabinetscrisis leiden, maar vandaag niet.

Er ontstaat eerder een feestje als tijdens de borrel de Amsterdamse Griffioen-fractie tot winnaar uitverkoren wordt. Weliswaar geen winst voor Pragmatisch Nederland maar de fractie is toch tevreden. Tim: "Het was een leuke ervaring om eens echt in de plenaire zaal te staan."