ingezonden brieven

Body: 
In het U-blad van 15 maart stond een klein stukje over het promotie onderzoek van Jurriaan van Diggelen. Althans dat dacht ik. Tot mijn verbazing werd het echter toegeschreven aan ene Jeroen van Diggele. Die is bij mij totaal niet bekend. Verder lezend in het stukje zag ik dat er nog een aantal eigen interpretaties van het onderzoek gemaakt zijn. Misschien is het toch beter om je bij deze stukjes aan het persbericht te houden dat hiervoor zorgvuldig is opgesteld. Dan kunnen fouten vermeden worden en ook recht gedaan worden aan degene die het onderzoek heeft gedaan en daar terecht trots op kan zijn.

Promotie

Literaire top-10

Naar aanleiding van jullie UU top-10 aller tijden van de Nederlandse literatuur (Ublad 22 maart): in jullie artikel constateren jullie dat er maar 30 reacties zijn binnengekomen van in totaal 30.000 UU-bewoners. "Waaruit alleen maar de conclusie getrokken kan worden dat de literaire belangstelling van de hoog opgeleiden kennelijk even bedroevend gering is als die van de rest van Nederland." Wat een onzin!

Een even geldige conclusie is dat er onder hoog opgeleiden blijkbaar weinig belangstelling is voor dit soort non-lijstjes - en terecht. Alsof je je literaire belangstelling zou kunnen vangen met één of zelfs drie titels. Ik zou niet weten welke titel, of welke drie of tien of meer titels ik als 'de beste boeken' zou moeten aanmerken van alle boeken die ik ooit gelezen heb. Nog even afgezien van de stemming waarin ik verkeer, of het weer, of de tijd van de dag.

Met evenveel recht kun je trouwens ook nog betogen dat de nummer 1 in zo'n lijst de meest gemiddelde keuze is - maar van een literaire topper verwacht je toch meer dan middelmaat.

Er is geen beste boek, er zijn er wel honderd, en dat is een voorzichtige schatting. Maar probeer er alsjeblieft geen lijstje van te maken.

Roelof Ruules, ict bèta faculteit