Islam-instituut opent met rellen

Body: 
Bij de opening van het interuniversitairIslam-instituut in Leiden is commotie uitgebroken vanwege deaanwezigheid van Faizah Hasjemi, de dochter van de omstredenoud-president Rafsandjani. De Universiteit Utrecht is nauw bij hetinstituut betrokken.

Het ISIM, het International Institute for the Study of Islam inthe Modern World, is ingesteld op initiatief van het ministerie vanOC&W. De universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Leidenbrengen hun expertise op gebied van Islam-studies in.

Ondanks de woede die ISIM over zich afriep bij Iraanseballingen, staat dr. M.M. van Bruinessen, het Utrechtse lid van deAdviesraad van ISIM, achter de uitnodiging van Hashemi voor deopening. "In Iran begint nu juist een democratiseringsproces opgang te komen, waarin mensen als Hashemi een belangrijke rolspelen. Wij wilden met haar bijdrage aantonen dat juist vanbinnenuit - ook vanuit fundamentalistische hoek - interessanteveranderingen tot stand kunnen komen. Dus tegen haar komst heb ikniets; wél tegen het feit dat de getroffenveiligheidsmaatregelen zo beroerd waren." Daardoor liep hetparlementslid enkele klappen op en zag zij af van het houden vanhaar lezing.

AH