Je bent... waar je bij hoort

Body: 
Gabberinnetjes, skaters, Allah's girls en bravescholieren. Als je als jongere ergens bij wilt horen heb je genoegkeus. Festival De Opkomst geeft een overzicht van wat er cultureelleeft onder jongeren. Identiteitsbepaling lijkt hetsleutelwoord.

De acteurs van 'De jeugd van tegenwoordig' spelen zichzelf:allochtoon, skater of brave scholier. En ze vertellen overzichzelf, want ze hebben een hoop dromen en idee├źn waar nogniemand weet van heeft. Alle acteurs zijn amateurs, maar devoorstelling behaalde eerder dit jaar al grote successen op onderandere Festival a/d Werf. Projectleider van De Opkomst, Jan deKuijper: "De laatste jaren is er een kentering op het gebied vanjongeren en theater. Er is een echte boom van initiatieven buitende scholen om. Artistiek wordt het steeds interessanter, en ook hetpubliek wordt steeds groter."

Het festival bestaat nu vier jaar en is steeds breder geworden:alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd. Minder toegankelijkeacts worden gecombineerd met bijvoorbeeld rap en streetdance.

Net als 'De jeugd van tegenwoordig' draait 'Kung Fu' om hetbepalen van je identiteit. Deze multimediale voorstelling, degrootste trekker van het festival, is een soort 3D-reality-tv, maardan in het echt. Dertig professionele modellen en amateurs showentrends, hypes, emoties en vooral zichzelf.

Ook de tentoonstelling 'Exactitudes' gaat over de vraag 'wie jebent.' Fotografen Arie Versluis en Ellie Uyttenbroek schuimden delaatste jaren heel Rotterdam af op zoek naar 'types'. Het resultaatis een verzameling billboards met steeds tenminste twaalf treffenderepresentanten van een subcultuur. Allah's girls bijvoorbeeld,bodybuilders, gabberinnetjes of skaters. Wat de groepen gemeenhebben is hun strikte kledingcode en houding. De foto's maken eenpijnlijke paradox duidelijk: de mens probeert zich van anderen teonderscheiden, maar dat lukt alleen door het aannemen van eengroepsidentiteit.

Vrouwkje Tuinman

Festival De Opkomst vindt plaats van 22 t/m 26oktober. Voor informatie over de voorstellingen, workshops enexposities bel: 2361250.