Kamer wil teugels hoger onderwijs niet laten vieren

Body: 
De Tweede Kamer voelt er weinig voor universiteitenen hogescholen vrij te laten als zij een nieuwe opleiding willenbeginnen. Hermans' plan om fusies tussen hogescholen enuniversiteiten toe te staan kan op meer steun rekenen.

Minister Hermans maakte vorige week de belangrijkste plannenbekend uit zijn Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP), dat opPrinsjesdag verschijnt. De besturen van universiteiten enhogescholen mogen fuseren, verklapte hij. En ze krijgen meervrijheid bij het opzetten van een nieuwe opleiding. Ze hoeven nietmeer van te voren aan te tonen dat er behoefte aan is.

De universiteiten en hogescholen zijn blij met deze plannen.Maar ze hebben de buit pas binnen als ook de Tweede Kamer zesteunt, en zover is het nog niet. Alleen zijn eigen VVD staat palachter Hermans. Fusies kunnen volgens VVD'ster De Vries deefficiƫntie vergroten. En hogescholen en universiteiten zijnmans genoeg om zelf voor goede nieuwe opleidingen te zorgen. "Doenze dat niet, dan snijden ze zichzelf in de vingers."

De andere grote fracties hebben meer kritiek, vooral op Hermans'plan de teugels te laten vieren bij nieuwe opleidingen. Het meestuitgesproken is coalitiegenoot PvdA. Woordvoerster Hamer vreestwildgroei als universiteiten en hogescholen elkaar ongeremdconcurrentie gaan aandoen met nieuwe studies. "Ze zullen in elkaarsvijver gaan vissen, de groten zullen groter worden en de kleinedreigen te verdwijnen."

Hamer vreest onbestuurbare processen, met als resultaat "dat jemisschien niet de opleidingen in stand houdt die je juist in standhad willen houden." De huidige bureaucratie rond het starten vannieuwe opleidingen mag wel wat minder, vindt ook Hamer. "MaarHermans gooit alle remmen los, en dat is weer het andereuiterste."

Die opvatting klinkt ook door bij de kleinste regeringspartij.D66, en de oppositiepartijen CDA en GroenLinks. Het duurt nu wel"gigantisch lang" voor een nieuwe opleiding van start mag, zegtCDA'er Eurlings. "Maar het is gevaarlijk als de minister aan dezijlijn gaat staan", vindt Rabbae van GroenLinks. "Hij is tenslotteverantwoordelijk voor het hoger-onderwijsbestel als geheel", voegtD66'ster Lambrechts daar nog aan toe.

Minder beducht is de Kamer voor fusies tussen hogescholen enuniversiteiten. Maar het fusieverbod is niet de zaak waar het omdraait, zeggen onder meer PvdA en CDA. "Het gaat erom de doorstroomnaar het hoger onderwijs te vergroten", vindt Eurlings. En Hamermeent datHermans veel te krampachtig vasthoudt aan het onderscheidtussen hbo en wo, ook binnen gefuseerde instellingen. "Het gaat ertoch om dat studenten meer ruimte krijgen voor hun eigen keuzesvoor hbo, wo of iets ertussen in." Zij had gehoopt op meerexperimenten op dit

gebied.

HOP, HO