KNAW: gezondheidsonderzoek moet excellent blijven

Body: 
Nederland zou meer moeten investeren in gezondheidsonderzoek om zijn internationale voorsprong te behouden. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Minister Van der Hoeven had in de vorige kabinetsperiode als minister van OCW aan de KNAW gevraagd welke terreinen binnen het Nederlandse gezondheidsonderzoek ‘excellent’ mogen heten. Ze wilde ook weten op welke gebieden Nederland uniek onderzoek verricht, dat nergens anders plaatsvindt.

Maar op die vragen antwoordt de KNAW alleen globaal. Van basaal tot toegepast gezondheidsonderzoek, in ons land is het allemaal even excellent. De commissie wil verder geen namen noemen. Nadere uitwerking zou te veel tijd en geld hebben gekost.

Voor wat betreft de tweede vraag – op welk gebied loopt Nederland voor de troepen uit? - signaleert de KNAW alleen dat het gezondheidsonderzoek vaker multidisciplinair van aard wordt. Natuurkundigen en chemici zullen een steeds grotere rol spelen, verwachten de deskundigen.

De KNAW baseert zich op de antwoorden van vijftig ondervraagde buitenlandse wetenschappers, die allemaal vol lof zijn over het Nederlandse gezondheidsonderzoek. De aanbevelingen van de Akademie onderscheiden zich verder niet van de gebruikelijke aanbevelingen voor de wetenschap in het algemeen: investeer en kies voor kwaliteit.

HOP