Kopieerleed

Body: 
De studenten Farmacie in het Wentgebouw worden er zolangzamerhand gestoord van. Staan er bij hun onderwijscentrum tweeprachtige kopieerapparaten. Kunnen die apparaten om de haverklapniet worden gebruikt omdat de automaat voor kopieerkaarten leeg is.Of daar nou niet wat aan gedaan kon worden, vroegen de studentledenvan de faculteitsraad vorige week aan het bestuur vanFarmacie.

De studenten kunnen weliswaar kopieerkaarten aanschaffen in debibliotheek, maar die ligt helemaal aan de andere kant van hetgebouw. De balie van het magazijn daarentegen bevindt zich preciestegenover de twee apparaten. Wat zou dus meer voor de hand liggendan dat de felbegeerde kaarten daar ook verkocht worden?

Maar wie zo redeneert, onderschat de finesses van eenbureaucratisch systeem, legde een zichtbaar gekwelde decaan Bult destudenten uit. De kopieerapparaten horen namelijk bij debibliotheek en het magazijn hoort bij het Wentgebouw, en zoals wijallen weten of in ieder geval zouden moeten begrijpen, zijn dattwee totaal verschillende organisaties, die onmogelijk elkaarsspulletjes kunnen gaan verkopen. Er ligt een afspraak dat debibliotheek haar eigen kopieerkaarten uitgeeft, en in zo'n gevalstaat zelfs een decaan machteloos, maakte Bult zijn gehoor met veelgevoel voor theater duidelijk.

"Te gek voor woorden", mopperde een personeelslid in defaculteitsraad, "te meer omdat het magazijn wel kaarten verkooptvoor onze eigen kopieerapparaten op de zevende verdieping. Deapparaten voor de staf worden nu dus regelmatig door studentengebruikt met als gevolg dat wijzelf er niet bij kunnen als we evensnel een kopie willen maken."

"Het is inderdaad een genante vertoning", erkende directeurPafort, die de zaak met nauwelijks verholen cynisme als'weerbarstige materie' betitelde. Ook hij had overigens geenoplossing paraat en zag als enig soelaas de naderende sluiting vande bibliotheek als gevolg van de verhuizing naar het Kruijtgebouw."Straks nemen ze de kopieerapparaten nog mee", riep eenachterdochtig personeelslid. Maar Pafort dacht niet dat het zoverzou komen. "Die apparaten blijven hier en daarom denk ik dat deoplossing dichtbij is. U zult nog even geduld moeten hebben, maarpersoonlijk verwacht ik dat het probleem nog deze eeuw zal zijnopgelost."

EH


Het pas aangetreden hoofd van deFSB-bibliotheken A. de Vries geeft desgevraagd toe dat gesprekkenover de verkoop van kaarten in het magazijn tot nu toe op nietszijn uitgelopen, maar hij wijt dat aan het feit dat de faculteitenin het Wentgebouw weigeren om de kaarten zelf te verkopen zolang deopbrengst voor de bibliotheek is bestemd.