Leuvenlaan tot de zomer afgesloten

Body: 
Vanaf maandag 26 februari is de Leuvenlaan ter hoogte van het Minnaertgebouw gedurende vier en een halve maand afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Reden is de aanleg van de busbaan in De Uithof.

De afsluiting van de Leuvenlaan is noodzakelijk omdat de komende maanden gewerkt gaat worden aan de kruising met het bustracé richting Padualaan. De parkeerplaats aan de Padualaan blijft vanuit de stad bereikbaar, maar voor alle andere bestemmingen aan de Leuvenlaan en in de noordwesthoek van De Uithof zal verkeer vanuit de stad worden omgeleid via de route Sorbonnelaan - Toulouselaan - Helsinkilaan - Cambridgelaan – Bolognalaan – Leuvenlaan.

Vanaf de A-28 en vanuit De Bilt is de noordwesthoek wel via de Leuvenlaan bereikbaar. Doorgaand verkeer naar Utrecht moet de bovengenoemde route echter in omgekeerde volgorde afleggen. Deze week worden automobilisten al op de wegafsluiting voorbereid door middel van een lichtwagen. Het streven is om de werkzaamheden voor aanvang van de bouwvakvakantie (medio juli) af te ronden. In de loop van mei zal ook de aanrijroute van parkeerterrein Padualaan nog een keer wijzigen. Nadere informatie daarover volgt nog.

Intussen ligt de aanleg van de busbaan op schema. Half maart zal op het gehele tracé vanaf het Bestuursgebouw tot aan de Leuvenlaan de onderlaag van het asfalt worden aangebracht. Volgens planning zal het nieuwe tracé op maandag 16 april in gebruik worden genomen. Direct daarna wordt gestart met werkzaamheden die de huidige tijdelijke busbaan moeten veranderen in een ‘fietsboulevard’. Naar verwachting zal die half juli gereed zijn.

EH