Lof

Body: 
Bij een bezoek aan Utrecht heeft de Inspectie Hoger Onderwijsvorige week zijn waardering uitgesproken over de voortvarendheidwaarmee knelpunten in het onderwijs worden aangepakt. Naast eengunstig oordeel over de nieuwe opzet van Milieukunde zie pag. 1)had de Inspectie ook lof voor de daadkrachtige manier waarop deeerder door visitatiescommissies bekritiseerde opleidingenNatuurwetenschappen en Bedrijf & Bestuur (NWBB) en Geneeskundeworden vernieuwd. Volgens de Inspectie hoeft Utrecht niet bang tezijn voor een 'gele kaart' voor deze twee opleidingen.

Bij een bezoek aan Utrecht heeft de Inspectie Hoger Onderwijsvorige week zijn waardering uitgesproken over de voortvarendheidwaarmee knelpunten in het onderwijs worden aangepakt. Naast eengunstig oordeel over de nieuwe opzet van Milieukunde zie pag. 1)had de Inspectie ook lof voor de daadkrachtige manier waarop deeerder door visitatiescommissies bekritiseerde opleidingenNatuurwetenschappen en Bedrijf & Bestuur (NWBB) en Geneeskundeworden vernieuwd. Volgens de Inspectie hoeft Utrecht niet bang tezijn voor een 'gele kaart' voor deze twee opleidingen.