Meer inspraak voor huurders

Body: 
De belangen van huurders worden door de huidigewetgeving onvodoende veilig gesteld. Dat stelt mr. AnneliesDoornbosch in het rapport 'Overheidstoezicht op woningcorporatiesen de invloed van huurders(verenigingen)' van de WetenschapswinkelRechten.

Volgens Doornbosch, die het rapport schreef als rechtenstudente,zijn huurders er vorig jaar met het van kracht worden van hetBesluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) minder op vooruit gegaandan werd aangenomen. Weliswaar regelt het BBSH dat huurdersinspraak moeten hebben, maar hoe dat moet gebeuren, wordt in hetmidden gelaten. Omdat het gemeentelijk toezicht opwoningbouwcorporaties met het in werking treden van de nieuweregeling is vervallen, zijn huurders met klachten over inspraak nuaangewezen op 'Den Haag'. Die afstand is zo groot dat er een apartewet zou moeten komen die de belangenbehartiging en inspraak vanhuurders regelt, aldus Doornbosch die haar onderzoek uitvoerde inopdracht van het Huurders Platform Hilversum.

Erik Hardeman