Nasira Jabeen benoemd op prins Claus-leerstoel

Body: 
Het college van bestuur heeft professor Nasira Jabeen benoemd tot hoogleraar op prins Claus-leerstoel. De Pakistaanse zal zich in haar wetenschappelijk werk aan de UU bezighouden met de mogelijkheden en beperkingen van ‘Good Governance’.

Good Governance is in een korte tijd uitgegroeid tot een centraal begrip in pogingen de kwaliteit van het besturen in ontwikkelingslanden te stimuleren. Het gaat daarbij met name om de transparantie en het verantwoordelijkheidsbesef in het optreden van overheden en private en publieke organisaties.

Jabeen (1959) is als hoogleraar verbonden aan het Institute of Administrative Science, University of the Punjab, Lahore – Pakistan. Ze krijgt haar thuisbasis bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Rebo-faculteit. Jabeen oreert op 11 april 2007 in het Academiegebouw.

De wisselleerstoel op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, vernoemd naar prins Claus, is ingesteld door de Universiteit Utrecht en het Institute of Social Studies. Prinses Máxima is de voorzitter van het curatorium van de leerstoel, waarvoor jonge academici uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, de Cariben of de Pacific in aanmerking komen. Elk jaar bekleedt een andere wetenschapper de stoel, het ene jaar aan de UU, het andere jaar aan het ISS in Den Haag.

Eerdere leerstoelhouders waren prof.dr. Rema Hammami (Palestijnse), prof.dr. Gaspar Rivera Salgado (Mexico), prof.dr. Mansoob Murshed (Bangladesh) en prof.dr. Amina Mama (Nigeria/Zuid-Afrika).

AH

Voor meer informatie over de prins Claus-leerstoel: www.princeclauschair.nl