Onderwijsraad wil meer deeltijdstudies

Body: 
Aan de universiteiten en hogescholen hebben deeltijdstudenten vaak weinig te kiezen. De overheid kan het aanbod vergroten door bepaalde instellingen extra te bekostigen voor deeltijdonderwijs, stelt de Onderwijsraad in een vandaag verschenen advies.

Werkende volwassenen gaan om uiteenlopende redenen weer studeren: om “bij de tijd te blijven”, als voorbereiding op een nieuwe baan, om een scholingsachterstand in te halen of voor hun sociale en persoonlijke ontwikkeling. Veel volwassenen zijn echter slecht op de hoogte van de verschillende onderwijs- en financieringsmogelijkheden. De overheid moet de voorlichting daarover verbeteren, vindt de raad.

In zijn advies over het volwassenenonderwijs pleit de raad voor een “inzichtelijk en interessant” onderwijsaanbod voor deeltijdstudenten. In de private sector is er nu “een breed palet” aan cursussen en trainingen, maar wie een diploma wil halen, heeft minder keus. Uit een inventarisatie van de Keuzegids Deeltijdstudies, waarnaar de raad verwijst, blijkt dat er de laatste jaren flink is gesnoeid in het deeltijdaanbod van de universiteiten en hogescholen. Sommige disciplines zijn nauwelijks vertegenwoordigd en het aanbod verschilt sterk per regio.

Vooral aan de universiteit laat de situatie te wensen over. Er is geen enkele universitaire deeltijdopleiding algemene economie, wiskunde, biologie, scheikunde of natuurkunde. En als een opleiding al in deeltijd wordt aangeboden, dan moeten deeltijders vaak overdag aanschuiven bij voltijdstudenten. De kwaliteit van de universitaire deeltijdopleidingen is vaak middelmatig en soms zelfs slecht – echte uitblinkers zijn er niet. De hogescholen hebben een groter aanbod, hoewel ook daar in veel vakgebieden nog te beperkt.

De raad adviseert de overheid daarom een aantal hogescholen en universiteiten, eventueel tijdelijk, extra te bekostigen zodat ze zich kunnen specialiseren in het deeltijd volwassenenonderwijs. Met onderzoek kan vervolgens worden nagegaan of het aanbod op peil blijft.

HOP