OV-kaart

Body: 

De invoering van de prestatie-eisen voor de OV-kaart is een jaaruitgesteld. Wie komend studiejaar begint te studeren, krijgtdaardoor pas als tweedejaars, in het jaar 2000/2001, te maken metde prestatiekaart. Voor wie nu al studeert, verandert er niets.Trage studenten moeten van het kabinet de kosten van hun OV-kaartgaan terugbetalen. Het gaat om 1440 gulden per jaar. Dat bedragkomt bovenop de basisbeurs, die ze ook moeten terugbetalen. Zelopen deze schuld op als ze te weinig punten halen of niet binnenzes jaar afstuderen. De invoering van de terugbetalingsregelingvoor de OV-kaart is uitgesteld omdat de Informatie Beheer Groepniet in staat bleek de regeling sneller uit te voeren.