Pikorde

Body: 
Het AZU is het beste academische ziekenhuis, én het besteziekenhuis van Nederland. Dat beweert weekblad Elsevier, op basisvan een enquête onder specialisten en huisartsen, uitgevoerddoor Bureau Lagendijk Onderzoek. Met name over de medischedeskundigheid van de AZU-artsen, én over de afdelingGynaecologie is bovengemiddeld positief gereageerd. Maar ook overde zorg, de patiëntenservice én over de afdelingenAlgemene Chirurgie en Interne Geneeskunde toonden de respondentenzich uitermate tevreden. In de medische wereld riep een soortgelijkonderzoek vorig jaar veel weerstand op. Onderzoeker Peter Lagendijkmaakt in Elsevier zélf al de kanttekening dat het aanbrengenvan zo'n pikorde "discutabel" is zolang er geen - kostbare -nationale patiëntenenquête gehouden wordt. Nietteminhebben vooral Consumentenbond, maar óók voormaligAZU-directeur Cerfontaine, aangedrongen op het samenstellen van een'Michelingids' voor ziekenhuizen.