Prof. dr. A. van Miert geridderd

Body: 
Tijdens een symposium ter gelegenheid van zijn afscheid alshoogleraar is prof. dr. A. van Miert twee weken geleden benoemd totRidder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van Miert, die intotaal 38 jaar was verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde, wasvan 1980 tot aan zijn emeritaat dit jaar hoogleraar in deveterinaire farmacologie.