Prof. Gerritsen krijgt prijs voor Meesterschap

Body: 
De Maatschappij der Nederlandse letterkunde heeft vorige weekhoogleraar Middeleeuwse letterkunde W.P. Gerritsen de Prijs voorMeesterschap toegekend. De prijs, een gouden medaille, wordteenmaal in de vijf jaar uitgereikt. Dit gebeurt afwisselend in decategorieƫn taal- en letterkunde, geschied- enoudheidheidkunde en schone letteren. Gerritsen, die zich in hetbijzonder op de Nederlandse mediƫvistiek richt, krijgt deprijs voor zijn gehele wetenschappelijke oeuvre. Volgens hetjuryrapport wordt het werk van de Utrechtse hoogleraar gekenmerktdoor originaliteit, veelzijdigheid en een behoedzame, weloverwogenredeneertrant. Ook heeft Gerritsen volgens de jury deMiddelnederlandse letterkunde internationaal voor het voetlichtweten te brengen. De Prijs voor Meesterschap werd eerder onder meertoegekend aan de historicus Kossman, auteur Hugo Claus en dichteresIda Gerhardt.