reacties

Body: 
Niet collegevoorzitter Yvonne van Rooy, maar twee hoogleraren maken de overstap van Utrecht naar Den Haag. De benoeming van Ronald Plasterk als minister van Onderwijs Cultuur & Wetenschap valt in goede aarde in de academische wereld.

Van DNA naar Den Haag

Niet collegevoorzitter Yvonne van Rooy, maar twee hoogleraren maken de overstap van Utrecht naar Den Haag. De benoeming van Ronald Plasterk als minister van Onderwijs Cultuur & Wetenschap valt in goede aarde in de academische wereld.

Yvonne van Rooy is teleurgesteld en blij over de benoemingen van Ronald Plasterk op Onderwijs en Jacqueline Cramer op Milieu: "Goed nieuws dat twee van zulke gekwalificeerde hoogleraren het kabinet gaan versterken, maar voor onze universiteit is het natuurlijk jammer om afscheid van hen te nemen. Het was geen verrassing voor me. Wie het 'geruchtenkabinet' volgde, wist dat ze vaak genoemd werden. Van de wetenschap naar de politiek is een grote overstap, maar ik verwacht veel van Plasterk. Het is heel fijn om een minister te hebben die het hoger onderwijs en onderzoek van binnenuit kent. Ik vind het ook goed dat wetenschap en hoger onderwijs weer in één portefeuille terechtkomen. Die twee zijn zo nauw verbonden."

VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda zei voor Radio 1 eveneens hoge verwachtingen te hebben van Plasterk. "Hij is iemand die zich zeer zal inzetten voor een uitdagend studieklimaat voor studenten en flink zal investeren in wetenschappelijk onderzoek."

Ook de Utrechtse studente Irene van den Broek, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, reageert enthousiast: "Wij waren heel verrast dat hij het werd. Hij is een fel tegenstander van leerrechten, dus dat is mooi. Een student is geen homo-economicus, heeft hij eens gezegd. Wat mij betreft moet hij allereerst afdwingen dat studenten genoeg contacturen krijgen en dat de kwaliteit van de opleidingen goed genoeg is. Hij is een krachtige persoonlijkheid, dus hij zal vast niet aarzelen om in te grijpen wanneer het ergens niet goed gaat."

Hans Clevers, hoogleraar moleculaire genetica en directeur van het Hubrecht Laboratorium staat niet te juichen bij het vertrek van Plasterk: "Ik heb het nieuws pas gisteren officieel gehoord, maar het laatste half jaar was al duidelijk te merken dat Ronalds interesse steeds meer van DNA naar Den Haag verschoof, dus erg verbaasd was ik niet. Natuurlijk vind ik het geweldig voor hem, maar als je mij vraagt of je me moet feliciteren of condoleren, dan kies ik voor het laatste, want ik raak een unieke collega en sparringpartner kwijt. Alleen dankzij het feit dat hij hier zat, heeft men mij indertijd over de streep kunnen trekken om deze baan te aanvaarden. De komende dagen zullen we moeten gaan kijken wat de gevolgen zijn voor het onderzoek. In het Hubrecht Lab hangen onderzoeksthema's zo rechtstreeks aan toponderzoekers, dat dit tevens het einde betekent van ons onderzoek naar RNA-interferentie. Jammer, maar niets aan te doen. De komende dagen gaan we bekijken wat dat betekent voor de ruim twintig postdocs en promovendi in de groep van Ronald. Verder zal het instituut wel doordraaien. De afgelopen vier jaar waren Ronald en ik samen directeur en ik blijf dat gewoon."

Over zichzelf, zegt collegevoorzitter Van Rooy die ook werd genoemd als potentieel minister of staatssecretaris: "Er lopen in Den Haag vele ministers en staatsseccretarissen rond, maar er zijn in het hele land maar veertien voorzitters van colleges van bestuur."

Zie ook pagina 7