Rechten krijgt EU-subsidie

Body: 
Het departement rechtsgeleerdheid begint volgend jaar een uitgebreid samenwerkingsproject over ‘Good Governance and Human Rights Education in Mongolia and Indonesia’. De Europese Commissie heeft hiervoor 720.000 euro beschikbaar gesteld.

In het project werkt Utrecht samen met de University of Indonesia in Jakarta, de National University of Mongolia in Ulaanbataar, Queen’s University of Belfast en de Mykolo Romerio Universiteit in Vilnius. Het project is geselecteerd voor subsidie in het kader van het Asia-Link programma van de Europese Commissie.

Het project stelt zich ten doel de principes van de mensenrechten en goed bestuur in Indonesië en Mongolië te bevorderen door een innovatief leerplan te ontwikkelen voor zowel bachelor- en masterstudenten als staatsambtenaren. De te ontwikkelen vakken zullen deel gaan uitmaken van het curriculum van de Indonesische en Mongoolse rechtenfaculteiten.

Stafleden van de deelnemende partnerinstellingen zullen kennis en ervaring uitwisselen over een periode van drie jaar. Voor de didactische ondersteuning van het project is een beroep gedaan op het IVLOS. De coördinatie is in handen van het Studie- en informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van Rechten.

AH