Ruim 80.000 euro voor allochtone student-assistenten

Body: 
De Universiteit Utrecht stelt 83.000 euro beschikbaar voor het aanstellen van allochtone student-assistenten en onderzoekstagiares in de de Bèta- en Rebofaculteit. Doel is om zo meer talenten uit de doelgroep op te sporen en te behouden voor de wetenschap.

Het nieuwe fonds is een initiatief van het Lokaal Overleg van de vier vakbonden met het college van bestuur. Besloten is daar om 60.000 euro uit een speciaal potje met zogeheten arbeidsvoorwaardengelden voor het project te reserveren. Het college van bestuur stelt daarbovenop nog een aanvullend budget van 23.000 euro beschikbaar.

Omdat verwacht wordt dat ook de faculteiten zelf geld voor dit doel over zullen hebben, wordt ervan uitgegaan dat in totaal ongeveer 130.000 euro beschikbaar komt. Met dat geld kunnen volgend jaar achttien student-assistentschappen en ruim veertig onderzoekstages worden gefinancierd.

Hoewel in het besluit wordt gesproken over subsidies voor ‘kleurijk talent’, staat het nieuwe fonds open voor studenten uit ruim tweehonderd zogeheten doelgroeplanden. In die categorie vallen niet alleen verafgelegen landen als Palau en Kirgizië, maar bijvoorbeeld ook Tsjechië en Israël. Voorwaarde is dat beide ouders van de student in een van de doelgroeplanden geboren zijn en dat de student zelf minimaal vijf jaar in Nederland woont.

Voor een student-assistentschap komen studenten in aanmerking die aan de UU staan ingeschreven en het eerste jaar van hun bachelor hebben afgerond. Subsidie voor een onderzoekstage kan behalve door UU-studenten ook worden aangevraagd door hun collega’s aan een hbo-instelling.

De aanvraag voor financiering van een assistentschap of stageplaats moet gebeuren door de decaan of de directeur van de betreffende faculteit, en moet uiterlijk 2 december bij het college van bestuur zijn ingediend. Daarbij moet ook worden aangegeven wat de toekomstverwachtingen van de betreffende kandidaat aan de UU zijn.

EH