Slappe lullen en gestolen fietsen

Zo ook het Poëziecircus: de meest uitgebreide versie tot nutoe gaat plaats vinden in Tivoli. Gelukkig wordt er verder nietafgeweken van het beproefde recept. Zoals altijd zal er een bontestoet artiesten het podium betreden. 'Woordentemmers,jazzjongleurs, taalacrobaten, liedheffers, giechelgoochelaars,drumdressuur, en audiovisuele trapezewerkers'. Zoals bijvoorbeeldde oude Haagse schrijvende rot Adriaan Bontebal, met beenprotheseén lijfwacht, die zijn doldrieste verhalen zal voorlezen. Enwat te denken van het gloednieuwe gezelschap De Bevlieging, datechte Hollandse liedjes over slappe lullen en gestolen fietsenzingt. Desmond Haneveer en Martijn Govers, de Acda & de Munnikvan Utrecht, laten 'cabarock' horen. Het is te hopen dat de muziekminder griezelig is dan de naam. Er wordt zelfs heus krakersprozaworden voorgelezen door Natasha Gerson, columniste van VrijNederland. Het culturele gedeelte van de avond wordt afgeslotendoor Conceptinuity, ook alweer zo'n enge naam. Conceptinuity is eenexperimenteel project waarin 'woorden, tonen en klanken ter plekkeworden omgebogen tot een nieuw soort poëzie', aldus drijvendekrachten achter deze dertienkoppige groep, Vincent Kramer en Timvan der Veer, beide (ex-)studenten Algemene Letteren. Na afloop kaner gedanst worden op seventies en eighties disco met DJ's Frenzy enJan de Kruyff.

Gerard Janssen

Het Poëziecircus vindt plaats in Tivoli,vrijdag 30 oktober om 21.00 uur.