Slappe lullen en gestolen fietsen

Body: 
Het Poëziecircus is wereldberoemd in Utrecht. Elk lid vande schrijversbende met de stoere geuzennaam Utrechtse Maffia heeftwel eens misselijk van de zenuwen gedichten voorgelezen in eenachterzaaltje van Parnassos of Sophie's Palace. 'Een postmodernecocktail van performers met impact', beweert de organisatie overhet Poëziecircus. En: 'een podium voor bekende, minder bekendeen totaal onbekende artiesten. Nieuwe en frisse acts, om iederekeer weer een verrassend en uniek programma aan te kunnen bieden.'Mooie woorden. Een andere charmante kant van het Poëziecircuswas tot nu toe de kleinschaligheid. Het speelde zich af incafé's en kleine zaaltjes. Maar zoals dat gaat, alles watklein begint en leuk blijkt te zijn, groeit groter.

Zo ook het Poëziecircus: de meest uitgebreide versie tot nutoe gaat plaats vinden in Tivoli. Gelukkig wordt er verder nietafgeweken van het beproefde recept. Zoals altijd zal er een bontestoet artiesten het podium betreden. 'Woordentemmers,jazzjongleurs, taalacrobaten, liedheffers, giechelgoochelaars,drumdressuur, en audiovisuele trapezewerkers'. Zoals bijvoorbeeldde oude Haagse schrijvende rot Adriaan Bontebal, met beenprotheseén lijfwacht, die zijn doldrieste verhalen zal voorlezen. Enwat te denken van het gloednieuwe gezelschap De Bevlieging, datechte Hollandse liedjes over slappe lullen en gestolen fietsenzingt. Desmond Haneveer en Martijn Govers, de Acda & de Munnikvan Utrecht, laten 'cabarock' horen. Het is te hopen dat de muziekminder griezelig is dan de naam. Er wordt zelfs heus krakersprozaworden voorgelezen door Natasha Gerson, columniste van VrijNederland. Het culturele gedeelte van de avond wordt afgeslotendoor Conceptinuity, ook alweer zo'n enge naam. Conceptinuity is eenexperimenteel project waarin 'woorden, tonen en klanken ter plekkeworden omgebogen tot een nieuw soort poëzie', aldus drijvendekrachten achter deze dertienkoppige groep, Vincent Kramer en Timvan der Veer, beide (ex-)studenten Algemene Letteren. Na afloop kaner gedanst worden op seventies en eighties disco met DJ's Frenzy enJan de Kruyff.

Gerard Janssen

Het Poëziecircus vindt plaats in Tivoli,vrijdag 30 oktober om 21.00 uur.