Spinoza prijzen voor Leidse onderzoekers

Body: 
Twee Leidse hoogleraren krijgen een miljoenenprijs voor hun'baanbrekende' onderzoek. Een derde prijs gaat naar de RotterdamseErasmus Universiteit.

De Leidse prijswinnaars zijn prof.dr. H. Lenstra, hoogleraarfundamentele en toegepaste wiskunde, en prof.dr. P. Muysken,hoogleraar algemene taalwetenschap. Zij krijgen de zogehetenSpinoza-prijs van de landelijke onderzoeksorganisatie NWO.Daarnaast krijgt ook prof.dr. J. Hoeijmakers, hoogleraarmoleculaire genetica in Rotterdam, de prijs.

De Spinoza-premie is verreweg de grootste wetenschappelijkeprijs die in Nederland te behalen valt. De drie winnaars verdienener ieder drie miljoen mee. Ze zijn uitgekozen door eeninternationale jury uit 33 voordrachten, afkomstig van de rectorenvan de universiteiten, de wetenschappelijke academie KNAW enNWO-organen zelf.

Muysken (48) werkte tot voor kort aan de Universiteit vanAmsterdam. Hij wordt volgens NWO internationaal erkend als expertop het gebied van de creolistiek en heeft een brug weten te slaantussen beschrijvend taaltypologisch onderzoek en de algemenetaalkunde. Bovendien wordt hij een "inspirerend teamleider"genoemd.

Lenstra (49) is volgens NWO "zonder enige twijfel de besteNederlandse wiskundige" en behoort tot de wereldtop. Hij weetdaarnaast veel begaafde leerlingen aan te trekken, zo oordeelt dejury. Het zwaartepunt van Lenstra's werk ligt op het gebied van dealgebra en de getaltheorie.

De Spinoza-prijzen worden dit jaar voor de vierde keeruitgereikt. Ze zijn bedoeld voor toppers die zich al ruimschootsbewezen hebben en nog een aantal jaren hun stempel op hun vakgebiedkunnen zetten. In totaal zijn er nu dertien Spinoza-prijzenverdeeld. Vier daarvan gingen naar Leiden, drie naar deUniversiteit van Amsterdam en twee naar Rotterdam. Deuniversiteiten van Eindhoven, Groningen en Utrecht (prof.dr. G. 'tHooft) en de Vrije Universiteit hebben ieder éénprijswinnaar in huis.

HOP, HO