SSH verbetert leefklimaat flats

Body: 
De Stichting Sociale Huisvesting (SSH) gaat de voorzieningenrond de flats van het Tuindorp-West studentencomplex (o.a. de VanLieflandlaan) verbeteren. Alle flats worden afgesloten en er komenook drie nieuwe fietsenstallingen bij. De flatbewoners klagen aljaren over vandalisme en vervuiling door jongeren die de flats alsspeel- of hangterrein gebruiken. Door hekken te plaatsen bij alleingangen hoopt de woningbouwvereniging dat de leefbaarheidverbeterd kan worden. De nieuwe fietsenstallingen worden gebouwdomdat alle fietsen, op last van brandweer en politie, van deflatgalerijen afgehaald moeten worden. De SSH verwacht dat ze aanhet einde van dit jaar van start kan gaan met de opknap-operatie.De geschatte kosten zijn ongeveer drie miljoen gulden.