Studenten biologie krijgen ook vijfde jaar

Body: 
Biologie krijgt er toch een vijfde studiejaar bij.Dat heeft minister Hermans besloten op verzoek van bijna de geheleTweede Kamer. Zijn voorganger Ritzen hield altijd de bootaf.

Studenten biologie krijgen er van Hermans een jaar studiebeursbij. Daarmee stelt hij biologie gelijk aan alle andere béta-opleidingen. Die mochten eerder al hun cursusduur van vier naarvijf jaar verlengen, een beslissing die nog werd genomen doorHermans' voorganger Ritzen.

In mei vorig jaar stelde Ritzen alle béta-opleidingen eenextra jaar in het vooruitzicht, mits zij hun studies zoudenverbreden. Ook moesten de universiteiten al hun lerarenopleidingenin het gewone doctoraalprogramma opnemen. Ritzen sloot biologie uitvan deze deal.

Hermans komt daar nu op terug, op aandringen van bijna de geheleTweede Kamer en de universiteiten. Ook de Koninklijke NederlandseAkademie van Wetenschappen drong daar op aan. Voor Hermans weegtzwaar dat biologie volgens de KNAW tot de natuurwetenschappenbehoort en ook inhoudelijk sterk verweven is met andere disciplinesop dit terrein.

Voor verwante opleidingen als medische biologie, biomedischewetenschappen en gezondheidswetenschappen handhaaft Hermans hetbesluit van Ritzen. Zij krijgen er dus geen extra jaar bij. Datgeldt ook voor de studies technische bedrijfskunde, technischebestuurskunde en techniek en maatschappij, die volgens de drietechnische universiteiten ook een vijfde jaar verdienen. Maar voordie lobby is Hermans ongevoelig.

HOP, MtW